Odszkodowania

Kancelaria pomaga w uzyskaniu należnego odszkodowania. Prowadzimy sprawy w imieniu poszkodowanych w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych na wszystkich etapach tego postępowania, tj. począwszy od reprezentacji Klienta przed ubezpieczycielem, skończywszy na postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.

Świadczymy pomoc w uzyskaniu odszkodowania, w szczególności w następujących przypadkach:

  • szkody na osobach (w tym śmierć bliskiej osoby) i rzeczach,
  • błędy medyczne,
  • odszkodowania za sieci przemysłowe (słupy energetyczne, rury gazowe itp.),
  • wypadki wynikające z zaniedbań obowiązków (np. poślizgnięcie, upadek).

Porada prawna w takich sprawa jest bezpłatna (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania),
a wysokość honorarium może być uzależniona od wyniku prowadzonej sprawy.

wstecz

www.prawnik.mielec.pl | Copyright © 2014 - 2018