Zakres usług

Kancelaria świadczy usługi prawne, które obejmują w szczególności; reprezentację jako pełnomocnik Klienta przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami administracji, ZUS; udzielanie porad i opinii prawnych dotyczących konkretnego problemu prawnego; sporządzanie pism procesowych m. in. pozwów, wniosków, zażaleń, odwołań, apelacji; sporządzanie wniosków do odpowiedniego urzędu, a także udzielanie odpowiedzi na pisma urzędowe; uczestnictwo w negocjacjach i rokowaniach; sporządzanie umów handlowych oraz ich opiniowanie.

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego – przeprowadzanie spraw spadkowych, pomoc we wszelkiego rodzaju sprawach związanych z nieruchomościami, sporami granicznymi, ustanawianiem i znoszeniem służebności oraz regulowaniem stanu prawnego gruntów poprzez zasiedzenie czy też uwłaszczenie nieruchomości. Sprawy te często  obejmują  majątek o znacznej wartości. Próba samodzielnego występowania w sądzie w takiej sytuacji, może okazać się dużo bardziej kosztowna niż wynajęcie pełnomocnika.

Prowadzimy także, sprawy z zakresu prawa rodzinnego, które obejmują przede wszystkich sprawy rozwodowe, o separację i alimenty, świadczona jest również pomoc przy podziale majątku dorobkowego małżonków.

Przedmiotem świadczonych usług są również sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmują one pomoc w uzyskaniu świadczeń emerytalno-rentowych, odwoływanie się od bezprawnych i nieuzasadnionych wypowiedzeń jak również pomoc w uzyskaniu odprawy dla zwalnianego pracownika.

Warto podkreślić, iż wbrew obiegowym opiniom skorzystanie z usług prawnika nie musi wiązać się w każdym przypadku z koniecznością zapłaty wysokiego honorarium. Przykładowe stawki za niektóre usługi znajdziecie Państwo na podstronie "Cennik". Poza wsparciem merytorycznym, pomoc profesjonalnego pełnomocnika pozwala także zredukować stres i emocje towarzyszące rozprawom sądowym.

wstecz

www.prawnik.mielec.pl | Copyright © 2014 - 2019